Astone, s.r.o.

Radvaň nad Dunajom č. 12

 946 38, Radvaň nad Dunajom, okr. KN

www.astone.sk, astonehttp://www.math.u-szeged.hu/~barfer/kukac.gifastone.sk

tel: 0905/650 297, 0905 928 962

Spoločnosť je zapísaná v obchodom registri

Okresného súdu v Nitre vložka č. 16411/N

IČO: 35925264, IČ DPH: SK2021965737